Styrearbeid

Markedet er i stadig forandring og bedriftenes omgivelser og utfordringer mer komplekse og kompliserte enn noen gang. Styret i en virksomhet, liten eller stor, har et entydig ansvar for å sikre selskapet en trygg reise i et turbulent farvann – spørsmålet er om styret tar konsekvensen av sitt ansvar?

Les mer

Forbedringsprosesser

Grunnlaget for fremtidig suksess er å ivareta en løpende utvikling av bedriften og medarbeiderne. Bedriftens kompetanse i forhold til å ivareta en løpende tilpasning til et stadig mer skiftende og utfordrende marked, er nøkkelen for å lykkes i fremtiden.

Les mer

Kompetanseheving

Det vil løpende være et behov for kompetansepåfyll, også på styre og ledernivå. Enten for å være à jour med utviklingen, eller for å tilegne seg kompetanse ut ifra endrede posisjoner i selskapet.
Ofte blir dette skjøvet på da det ikke finnes tid til å prioritere slike aktiviteter.
Basert på egne erfaringer, og som kurs- og seminarleder i flere år, kan det tilbys kortere varianter av seminar innen sentrale temaer hva gjelder bl.a. styrearbeide.

Les mer