Styrearbeid

Markedet er i stadig forandring og bedriftenes omgivelser og utfordringer mer komplekse og kompliserte enn noen gang. Styret i en virksomhet, liten eller stor, har et entydig ansvar for å sikre selskapet en trygg reise i et turbulent farvann – spørsmålet er om styret tar konsekvensen av sitt ansvar?

Styret i en virksomhet er satt under stadig sterkere press fra lovverket og omgivelsene i de senere år. Styrets rolle og ansvar for bedrifter så vel som ovenfor samfunnet er tydeligere enn tidligere I tillegg opererer selskapet og styret nå under langt mer utfordrende og kompliserte markedsbetingelser, hvor behovet for justering av kurs og strategi oppstår stadig hyppigere. Således kan styrearbeide betraktes som en risikosport - dersom man ikke er forberedt!

Det er derfor mer avgjørende enn noen gang at styret er klar over sine sterke og svake sider, arbeider aktivt for å styrke arbeidsmetodikken, samt struktur og effektivitet i håndtering av selskapets utfordringer – i tråd med anbefalingene fra " Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse".

Positiv Prosess har erfaring og spisskompetanse innen praktisk profesjonelt styrearbeide og tilbyr tjenester for å styrke styrets kompetanse, effektivisere styrearbeide og derav styrets handlekraft. Med leder- og styreerfaring gjennom de senste 20 årene har vi en praktisk tilnærming til den enkelte bedrifts utfordringer og kan operere som styrekonsulent eller styremedlem .

Ta kontakt for en presentasjon – 91646416 - kai@positivprosess.no

"Positivitet avler positivitet"