Forbedringsprosesser

Grunnlaget for fremtidig suksess er å ivareta en løpende utvikling av bedriften og medarbeiderne. Bedriftens kompetanse i forhold til å ivareta en løpende tilpasning til et stadig mer skiftende og utfordrende marked, er nøkkelen for å lykkes i fremtiden.

Omstilling og effektivisering

Lederens evne og muligheten til løpende å videreutvikle og effektivisere bedriften er avgjørende for å kunne være konkurransedyktig i tiden fremover, så vel som å legge tilrette for at organisasjonen har et fundament hvor den enkelte ansatte har mer ansvar og myndighet, og føler eierskap til de til enhver tid pågående prosessene i bedriften. Den enkelte bedrift har ofte begrensede ressurser til å arbeide målrettet med forbedringsarbeide, da hverdagen gir oss mer enn nok å gjøre. Nødvendige optimaliserings- og effektiviseringsprosesser kan av den årsaken bli utsatt, og får ikke fokus før det muligens er for sent, eller vi befinner oss i en prekær situasjon, som da krever oss fullt ut på andre sentrale områder også.

Selve arbeidet med å identifisere utfordringene, iverksette effektive prosesser sammen med alle ansatte og ikke minst stå løpet til dette er fullt ut implementert, viser seg ofte å være en utfordring å få til grunnet manglende ressurser eller gjennomføringsevne.

Positiv Prosess har praktisk erfaring fra et flertall omstillingsprosesser, og kan bidra med selve gjennomføringen av omstillingen.

Ta kontakt for en presentasjon – 91646416 - kai@positivprosess.no

"Vi vinner og taper sammen."

Management for hire

Management for hire kan benyttes i en situasjon hvor selskapet mangler leder, og ønsker tid til å kjøre en fornuftig prosess for å finne lederen for fremtiden. Videre kan det benyttes i en omstillingsprosess, hvor bedriften knytter til seg lederkompetanse for prosjektet, da man ikke har mulighet for å frigjøre egne ressurser, eller mangler kompetanse i en slik situasjon.

En innleid leder vil også kunne være mer objektiv i en omstillingsprosess, har ikke personlige relasjoner til ansatte, og vil kunne bidra til god progresjon i prosessene til beste for bedriften.

Positiv Prosess tilbyr denne tjenesten og kan gå inn som daglig leder, personal-/administativ leder eller som leder for eksempel fabrikk, produksjon eller innkjøp på timebasis eller for en tidsbestemt periode.

Ta kontakt for en presentasjon – 91646416 - kai@positivprosess.no

"Det vi måler forandrer vi."

Coaching

Basert på egne ledererfaringer være en samtalepartner for lederen hvor fokus for eksempel kan være selve lederrollen, gjennomføringskvalitet i prosesser, organisatoriske utfordringer eller temaer rundt forholdet til styret. Med et levd liv, hvor både seire og tap inngår, er den totale livserfaringen en god ballast å ha med seg, noe som med fordel kan deles med andre.

Ta kontakt for en presentasjon – 91646416 - kai@positivprosess.no