Kompetanseheving

Det vil løpende være et behov for kompetansepåfyll, også på styre og ledernivå. Enten for å være à jour med utviklingen, eller for å tilegne seg kompetanse ut ifra endrede posisjoner i selskapet.
Ofte blir dette skjøvet på da det ikke finnes tid til å prioritere slike aktiviteter.
Basert på egne erfaringer, og som kurs- og seminarleder i flere år, kan det tilbys kortere varianter av seminar innen sentrale temaer hva gjelder bl.a. styrearbeid.

Med fokus på egen bedrift og de utfordringen som synes å være tilstede, kan det avholdes internkurs innenfor bl.a. følgende områder:

Profesjonelt styrearbeid – grunnlaget for deltagelse i styret

Ansattvalgt styremedlem – fokus på deres rolle i styret

Daglig leder og styret – ansvar, arbeidsdeling og rollene

Styreleder og styret – hvem er ”sjefen”, rollen og oppgavene

Styrearbeid i datterselskap – ansvar mor/datter, oppgaver og prosesser

Omstilling og restrukturering  – opprettholde konkurranseelementet i markedet

Regnskapsforståelse og analyse – for ledere og styremedlemmer uten spesiell kompetanse for regnskap.

Ta kontakt for en presentasjon – 91646416 - kai@positivprosess.no