Basert på erfaringer fra næringslivet i 30 år, hvorav vel 20 år som leder for flere virksomheter og styrearbeide, har jeg følt på kroppen at tidsfaktoren er en av nøklene til hvorfor vi ikke får gjort det vi ønsker internt i bedriften.

Det gjelder spesielt nødvendige forbedringsprosesser som grunnlag for fremtidige positive resultater – være seg på styre- eller operativt nivå.
Slike prosesser skyves ofte på – mest grunnet manglende ressurser eller kompetanse.

Et kjennetegn er at bedriften har økende omsetning, organisasjonen opplever slitasjeskader i form av stress og mas, og viktigst – de ønskede resultatene uteblir.

Dette er områder Positiv Prosess har fokus på, og hvor det beviselig er mulig å skape fremgang. Det viser våre erfaringer, hvor kvalitet og fokus på gjennomføringsfasen er nøkkelen for å lykkes.

Høres det interessant ut, er det bare å ta kontakt for en samtale.